Sztab WO同 w SochaczewieSztab WO同 nr 643 w Sochaczewie


Adres Sztabu:
Hufiec ZHP Sochaczew
ul. Hanki Sawickiej 3 B
96-500 Sochaczew

Szef Sztabu: Krzysztof Wasilewski

Telefon: 46 862 27 45